Bestedingsevenwicht

EV = productiecapaciteit. Merk op: volgens Klassieken is er altijd bestedingsevenwicht door marktmechanisme!

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen