Bestedingsevenwicht

EV = productiecapaciteit. Merk op: volgens Klassieken is er altijd bestedingsevenwicht door marktmechanisme!

Deel deze pagina

Cumulus, digitale lesmethodes waarbij de docent centraal staat.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs