Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Nash-evenwicht

Definitie

Een Nash-evenwicht is een situatie waarbij het voor geen enkele speler voordelig is om van de strategie af te wijken, als de andere speler dat ook niet doet. Het is de gemeenschappelijke keuze die voor beide spelers het beste is, gegeven de keuze van de ander.

Extra uitleg

In de speltheorie wordt met behulp van modellen geprobeerd om interacties tussen verschillende partijen te analyseren en de uitkomst te voorspellen. Het statische spel met twee spelers wordt één keer gespeeld en de spelers beslissen simultaan. Er zijn twee belangrijke begrippen:

  • Dominante strategie: de strategie die voor een individuele speler altijd het beste is, onafhankelijk van wat anderen kiezen.
  • Nash-evenwicht: een situatie waarbij het voor geen enkele speler voordelig is om van de strategie af te wijken, als de andere speler dat ook niet doet. Het is de gemeenschappelijke keuze die voor beide spelers het beste is, gegeven de keuze van de ander.

Met behulp van de ‘best response’ methode kun je de uitkomst van een spel en een eventueel Nash-evenwicht bepalen:

In onderstaande spel hebben beide spelers twee keuzes: zwart of wit. Voor beide spelers is de dominante strategie wit. Voor speler 1 geldt bijvoorbeeld dat ongeacht de keuze van speler 2, wit het beste resultaat oplevert:

  • Als speler 2 zwart kiest, kan speler 1 het beste wit kiezen (3 > 0).
  • Als speler 2 wit kiest, kan speler 1 het beste wit kiezen (6 > 3).

Er is sprake van een Nash-evenwicht (6 ; 3): het is voor niemand voordelig om van de keuze af te wijken, als de ander dat ook niet doet.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het gevangenendilemma en het Nash-evenwicht.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus