Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Internaliseren van een extern effect

Definitie

Het internaliseren van een extern effect betekent dat de producent of consument moet betalen voor de negatieve gevolgen van productie of consumptie (bijvoorbeeld via boetes of belastingen).

Extra uitleg

Brede welvaart probeert rekening te houden met alle schaarse middelen (bijvoorbeeld vrije tijd, milieu, veiligheid). Groen bbp houdt alleen rekening met het milieu. Groen bbp is gelijk aan het bbp minus de waarde van schade aan het milieu (negatieve externe effecten) plus de waarde van verbetering aan het milieu.

Negatieve externe effecten zijn negatieve gevolgen van productie of consumptie voor de welvaart van anderen zonder dat de producent of consument daarvoor een vergoeding betaalt. Een voorbeeld van negatieve externe effecten bij veeteelt / vleesproductie:

  • Negatief: een vermindering van de welvaart door milieuvervuiling (CO2 en methaan uitstoot)
  • Extern: de maatschappelijke kosten van het effect zijn niet in de prijs van vlees verwerkt

Als een extern effect is geïnternaliseerd of “intern gemaakt”, is er niet langer sprake van een extern effect. Het internaliseren van een negatief extern effect wil zeggen dat de producent of consument moet betalen voor de negatieve gevolgen (bijvoorbeeld via boetes of belastingen).

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus