Supersamengevat

De examenbundel van Cumulus voor economie en bedrijfseconomie (havo & vwo).

Leerling aan het werk aan schooltafel met laptop, rekenmachine en Cumulus supersamengevat

Supersamengevat:
de examenbundel van cumulus

Hebben jouw examenleerlingen ook behoefte aan goede samenvattingen van alle onderwerpen uit het examenprogramma? En willen ze ook graag oefenen met opgaven op het juiste niveau?

Om docenten en leerlingen te helpen bij de examenvoorbereiding, heeft het Cumulus team Supersamengevat ontwikkeld voor economie en bedrijfseconomie. In Supersamengevat combineren we per onderwerp uitgebreide samenvattingen met grote opgaven en examenopgaven.

Supersamengevat sluit aan bij de Cumulus lesmethodes en kan als waardevolle aanvulling bij alle andere lesmethodes worden gebruikt.

Samenvattingen en opgaven in één examenbundel

Supersamengevat combineert samenvattingen en opgaven in één bundel. Voor elk onderwerp is er een uitgebreide samenvatting van alle theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Daarnaast bevat Supersamengevat voor elk onderwerp een aantal opgaven. Zowel grote opgaven (om ‘rechttoe rechtaan’ te oefenen of begrippen te herhalen) als examenopgaven.

Alle vier de Cumulus Supersamengevat kaften

Inkijk exemplaren

Download hier een inkijkexemplaar

Economie HAVO VWO
Bedrijfs­economie HAVO VWO

Continu in ontwikkeling

Docenten kunnen op cumulus.co feedback geven op alle opgaven en samenvattingen. Bestaande opgaven worden verbeterd, nieuwe opgaven worden toegevoegd en samenvattingen worden verder verbeterd. Elk schooljaar verschijnt er een nieuwe versie van Supersamengevat.

Een vaste lage prijs per leerling

Alle scholen kunnen Supersamengevat van Cumulus bestellen voor hun leerlingen. Om de prijs van Supersamengevat laag te houden en het milieu te sparen, worden de boeken één keer per jaar gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, vragen we je om voor 13 mei te bestellen met behulp van ons bestelformulier. Je leest hier meer over bestellen bij Cumulus.

Examenbundels bestellen

€ 9

(tot 13 mei, daarna € 13)

incl. btw

per leerling

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus