Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Bestedingsinflatie

Definitie

Bestedingsinflatie is een prijsstijging die wordt veroorzaakt door een toename van de bestedingen. Bij overbesteding is de vraag naar goederen en diensten groter dan de bedrijven aankunnen (effectieve vraag > productiecapaciteit), daardoor stijgen de prijzen.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus