Solidariteit

Saamhorigheid. Wie solidair is met een ander, is bereid de ander te helpen als deze hulp nodig heeft. Bij verzekeren is er vaak sprake van solidariteit: mensen die weinig schade claimen (goede risico’s) dragen in verhouding meer bij dan mensen die vaak schade claimen (slechte risico’s).

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen