Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Solidariteit

Definitie

Solidariteit is, in de context van verzekeren, de mate waarin risico’s gedeeld worden met andere verzekerden.

Extra uitleg

Met solidariteit bedoelen we vaak dat mensen elkaar helpen vanuit een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid zonder dat hier onmiddellijk een tegenprestatie tegenover staat.

In de context van verzekeren, is solidariteit de mate waarin risico’s gedeeld worden met andere verzekerden. Mensen die weinig schade claimen (goede risico’s) dragen in verhouding meer bij dan mensen die veel schade claimen (slechte risico’s).

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus