Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Werkloosheid

Definitie

De werkloze beroepsbevolking, die bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk gezocht hebben en direct beschikbaar zijn.

Extra uitleg

Er zijn verschillende vormen van werkloosheid:

  • Conjuncturele werkloosheid
  • Structurele werkloosheid: kwantitatieve structurele werkloosheid, kwalitatieve structurele werkloosheid, seizoenswerkloosheid en frictiewerkloosheid.

Uitlegvideo

Een (deel van een langere) uitlegvideo over de algemene oorzaken van werkloosheid: conjunctureel en structureel. Let op: in de video is geen aandacht voor de verschillende vormen van structurele werkloosheid (kwantitatief structureel, kwalitatief structureel, frictie, seizoens).

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus