sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Consumentensurplus

Definitie

Het consumentensurplus is gelijk aan het verschil tussen de betalingsbereidheid en de te betalen prijs.

Extra uitleg

Om de gevolgen van overheidsingrijpen te bepalen, maken economen gebruik van het surplus. We maken in het vraag- en aanbodmodel onderscheid tussen het consumentensurplus en het producentensurplus:

  • Het consumentensurplus is gelijk aan het verschil tussen de betalingsbereidheid en de te betalen prijs. De betalingsbereidheid is de prijs die de consument maximaal bereid is te betalen.
  • Het producentensurplus is gelijk aan het verschil tussen de te ontvangen prijs en de leveringsbereidheid. De leveringsbereidheid is de prijs die de producent minimaal wil ontvangen (dat kan de kostprijs zijn maar hoeft niet).

Het totale surplus is gelijk aan de som van het consumenten- en producentensurplus. 

Rekenvoorbeeld

Je kunt het surplus ook berekenen. Gebruik hierbij jouw kennis over de oppervlakte van een driehoek (½ x basis x hoogte).

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over consumenten- en producentensurplus.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus