Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Welzijn

Definitie

Welzijn is een maatstaf voor welvaart die rekening houdt met materiële welvaart en alle schaarse en niet-schaarse goederen.

Extra uitleg

Hoewel het bruto binnenlands product (bbp) een maatstaf is voor de omvang van de Nederlandse economie wordt het in de praktijk vaak geassocieerd met de welvaart van Nederland. Dat is eigenlijk onjuist. Welvaart draait om veel meer dan de omvang van de economie. Toch wordt het bbp door sommigen gezien als een beperkte welvaartsmaatstaf (of ook wel welvaart in enge zin).

Om de welvaart in ruime zin of brede welvaart van een maatschappij te bepalen, moet je naast materiële welvaart (consumptie van goederen en diensten) rekening houden met alle andere schaarse middelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrije tijd, het milieu, de leefomgeving, veiligheid en infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld ongelijkheid in inkomens en vermogens.

Als je naast alle schaarse middelen ook nog rekening houdt met niet-schaarse middelen – zoals liefde en gezondheid (‘een sterk gestel’) – wordt er gesproken van welzijn. Overigens is het onderscheid tussen schaarse en niet-schaarse goederen soms lastig te bepalen.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus