Stichting van de arbeid

Overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers (bijv. VNO-NCW) en werknemers (bijv. FNV) in Nederland. Belangrijkste doel: stimuleren van overleg tussen werkgevers en werknemers.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen