Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Keynesiaanse kruis

Definitie

Het Keynesiaanse kruis geeft het korte termijn evenwicht weer tussen de bestedingen of effectieve vraag (EV) en het inkomen (Y) bij gegeven rente en inflatie.

Extra uitleg

De vergelijkingen uit het Keynesiaanse model kunnen in een grafiek worden weergegeven in de vorm van het Keynesiaanse kruis. De zogenaamde bestedingslijn (of EV-lijn) vormt samen met de evenwichtsvergelijking (Y = EV) het Keynesiaanse kruis. Voor het model dat we hier gebruiken, ziet het Keynesiaanse kruis er als volgt uit:

De vergelijking voor de effectieve vraag (EV) als functie van Y is als volgt afgeleid:

  • EV = C + I + O 
  • EV = 0,8(Y – B) + 20 + 45 + 77
  • EV = 0,8(Y – (0,25Y + 15)) + 142
  • EV = 0,8(0,75Y – 15) + 142
  • EV = 0,6Y – 12 + 142
  • EV = 0,6Y + 130

Met behulp van het Keynesiaanse kruis kunnen we analyseren hoe het inkomen verandert als één van de exogene variabelen in het model verandert.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het Keynesiaanse kruis.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus