Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Collectieve lasten

Definitie

De som van de belastingen en premies (en niet-belastingen zoals de kosten van een paspoort). De collectieve lasten zijn lasten voor de burger en ontvangsten voor de overheid.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus