Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Inkomenselasticiteit van de vraag

Definitie

De inkomenselasticiteit van de vraag is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe (sterk) de vraag naar een product reageert op een inkomensverandering.

Extra uitleg

Je kunt de inkomenselasticiteit van de vraag berekenen maar het is ook belangrijk dat je de uitkomst kunt interpreteren. Wat betekent het bijvoorbeeld als de inkomenselasticiteit gelijk is aan 1,5? We maken onderscheid tussen drie verschillende goederen:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen en interpreteren van de inkomenselasticiteit van de vraag.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus