Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Prijsverhogende belasting

Definitie

Een prijsverhogende belasting is een belasting (zoals btw of accijns) die de kostprijs van goederen of diensten verhoogt.

Extra uitleg

Een prijsverhogende belasting wordt vaak gebruikt om negatieve externe effecten te internaliseren: de producent of consument moet betalen voor de negatieve gevolgen van productie of consumptie (bijvoorbeeld via boetes of belastingen).

Door het heffen van een belasting, verandert het consumenten- en producentensurplus. Het surplus na overheidsingrijpen ziet er als volgt uit:

Let op: in bovenstaande voorbeeld gaan we ervan uit dat de belasting wordt afgedragen door de producent. De producent past zijn gedrag aan, de collectieve aanbodlijn verschuift naar links (bij elke prijs wordt er minder aangeboden dan in de uitgangssituatie). 

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus