Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Marktmacht

Definitie

Marktmacht is de mate waarin een onderneming in staat is om de prijs en/of de aangeboden hoeveelheid van goederen of diensten op een markt te beïnvloeden.

Extra uitleg

Een onderneming kan marktmacht verkrijgen door bijvoorbeeld patenten of octrooien, technologische voorsprong en schaalvoordelen.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus