Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Producentenvertrouwen

Definitie

Het producentenvertrouwen is een conjunctuurindicator en geeft de verwachte ontwikkeling van de industriële productie weer, gebaseerd op verwachtingen van ondernemers.

Extra uitleg

De overheid baseert haar beleid onder andere op verschillende conjunctuurindicatoren. Een conjunctuurindicator geeft in één cijfer weer wat de stand van de conjunctuur is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maakt onderscheid tussen drie soorten conjunctuurindicatoren:

  • Vertrouwensindicatoren: deze voorlopende indicatoren geven de stand van de conjunctuur op de middellange termijn aan. Consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen kunnen bijvoorbeeld wijzen op een verandering in de consumptie en investeringen in de nabije toekomst. 
  • Economische indicatoren: deze gelijklopende indicatoren geven de huidige stand van de conjunctuur aan. Denk bijvoorbeeld aan bbp, export, investeringen en consumptie
  • Arbeidsmarktindicatoren: deze achterlopende indicatoren geven een extra bevestiging dat de conjunctuur zich in een volgende fase bevindt. Werkloosheid en vacatures veranderen bijvoorbeeld pas nadat er iets met een gelijkblijvende indicator is gebeurd: een werkgever ontslaat niet meteen iemand bij tegenvallende verkoop of neemt niet meteen iemand in vaste dienst wanneer het weer goed gaat.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet het producentenvertrouwen iedere maand met behulp van beoordelingen van ondernemers over hun orderpositie, hun voorraden en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus