Anticyclisch begrotingsbeleid

Begrotingsbeleid dat gericht is op het afzwakken van de conjunctuurbeweging. In tijden van hoogconjunctuur (EV > PC): effectieve vraag afremmen. In tijden van laagconjunctuur (EV < PC): effectieve vraag stimuleren.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen