Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Anticyclisch begrotingsbeleid

Definitie

Anticyclisch begrotingsbeleid is beleid vanuit de overheid dat gericht is op het afzwakken van de conjunctuurbeweging.

Extra uitleg

De overheid kan met haar begrotingsbeleid invloed uitoefenen op de conjunctuurgolf:

  • In een hoogconjunctuur (opgaande fase) kan de overheid de effectieve vraag afremmen.
  • In een laagconjunctuur (neergaande fase) kan de overheid de effectieve vraag stimuleren. 

In beide situaties voert de overheid anticyclisch begrotingsbeleid: ze gaat tegen de conjunctuurcyclus in.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over conjunctuur, structuur en anticyclisch begrotingsbeleid.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus