Leraar die les voorbereid

Bedrijfs­economie

Bovenbouw  Havo  Vwo

Lessen
Werkboek
Oefen­omgeving

Direct aan de slag met kant-en-klare digitale lessen. Een werkboek op papier voor elk leerjaar met alle theorie en opgaven. Eenvoudig inzicht in de onderwerpen die leerlingen moeilijk vinden, in de les of thuis.

Nu bestellen

Nieuwe syllabus
bedrijfseconomie vwo,
nieuwe lesmethode

Er is een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo 2027! Er zijn veel eindtermen geschrapt en nieuwe eindtermen toegevoegd. Lesmethodes moeten worden aangepast, docenten krijgen de kans om voor het schooljaar 2024-2025 een nieuwe lesmethode te kiezen. We schreven een uitgebreid stuk over de belangrijkste wijzigingen.

De lessen vormen de basis van Cumulus

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit meer dan 160 lessen voor de docent waarin de theorie is verrijkt met praktische opdrachten, kort en langer beeldmateriaal, actualiteit, afwisselende werkvormen en heel veel kleine, grote en examenopgaven. Docenten kunnen de lessen in powerpoint meteen presenteren maar ook eenvoudig downloaden en aanpassen.

havo vwo
120+ lessen 160+ lessen

Verschillende soorten lessen in Cumulus

Theorieles

De docent behandelt nieuwe theorie en de leerlingen werken aan instapopgaven.

Werkles

De leerlingen maken moeilijkere opgaven nadat de voorkennis is geactiveerd.

Videoles

De leerlingen kijken een documentaire of andere video bij een bepaald onderwerp.

Experiment­les

De docent en de leerlingen voeren samen een experiment uit, inclusief nabespreking.

Toetsles

De leerlingen maken een toets die de docent samenstelt met de toetsmaker.

Voor elk leerjaar een werkboek met alle theorie en opgaven

Cumulus werkboek infographic

Samenvattingen van de theorie voor elk onderwerp.

Grote opgaven en examenopgaven.

Antwoorden zijn digitaal beschikbaar. De docent bepaalt de toegang.

Voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek. Op basis van de lessen schrijven we een samenvatting van de theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Deze samenvatting nemen we ook op in het werkboek. Hiermee hebben de leerlingen voor elk leerjaar een werkboek met alle theorie en opgaven en tegelijkertijd toegang tot alle digitale inhoud op cumulus.co.

Oefenomgeving met extra structuur voor de leerling

Leerling die op haar kamer aan het studeren is.

De basis voor elk onderwerp wordt in de lessen op school gelegd. Op een gegeven moment moet de leerling zelf aan de slag. Naast het papieren werkboek biedt Cumulus de leerling online extra structuur en houvast. Elk onderwerp kent een ‘stappenplan’ bestaande uit de volgende onderdelen: leerdoelen, samenvatting van de theorie, begrippentrainer, uitlegvideo’s, Test jezelf en opgaven.

Zelfstandig aan een leerdoel werken

Test jezelf screenshots mobiel en desktop

Een set vragen voor elk deelonderwerp.

Automatisch inzicht in resultaten voor docenten en leerlingen.

Test jezelf is een belangrijk onderdeel binnen de oefenomgeving voor de leerling. Met behulp van een digitale formatieve toets controleert een leerling aan het einde van een onderwerp of hij de kennis en vaardigheden van een onderwerp beheerst en klaar is voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. De leerling en de docent krijgen automatisch inzicht in de resultaten.

Lees meer over Test jezelf

Zelfstandig begrippen
trainen

Leerling die aan het studeren is op zijn mobiele telefoon.

De vakken economie en bedrijfseconomie zitten vol met begrippen. In de begrippentrainer kunnen de leerlingen hun kennis van (bedrijfs)economische begrippen trainen met behulp van flitskaarten en de woordkiezer. De begrippentrainer is een onderdeel binnen de oefenomgeving voor de leerling.

Lees meer over Begrippentrainer

“Mijn complimenten voor de methode. Wij werken er nu voor het derde jaar mee en ik vind het echt een verademing vergeleken met de andere lesmethodes bedrijfseconomie.”

Jiska Steigstra

docent economie en bedrijfseconomie

Hoe kun je met Cumulus werken als

In de lessen op school wordt de basis gelegd voor het beheersen van de stof.

Voor elk onderwerp in Cumulus staat een lessenserie (6 - 9 lessen) klaar voor de docent.

Een docent kan elke les in PowerPoint downloaden, aanpassen en naar eigen inzicht gebruiken.

Bij elke les staan tips en trucs voor de docent en alle belangrijke begrippen uit de les.

Een les in Cumulus bestaat uit een combinatie van actualiteit, theorie en opgaven.

Alle opgaven staan in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek.

Op basis van de lessen schrijft Cumulus een samenvatting van de theorie. Deze samenvatting nemen we ook op in het werkboek.

Naast het papieren werkboek met theorie en opgaven, is er een oefenomgeving voor de leerling die de docent ook in de les kan inzetten.

In de lessen op school wordt de basis gelegd voor het beheersen van de stof. Op een gegeven moment moet de leerling zelf aan de slag.

Voor elk onderwerp in Cumulus staat een ‘stappenplan’ klaar voor de leerling.

De leerdoelen geven duidelijk aan wat de leerling moet kennen en kunnen (op basis van de syllabus).

Na de lessen op school heeft de leerling behoefte aan een uitgebreide samenvatting van de theorie.

Begrippenlijst met per begrip een uitgebreide toelichting en een begrippentrainer.

Uitlegvideo’s helpen de leerling om de vakinhoud op een andere manier te bestuderen.

Met de digitale formatieve Test jezelf toetsen stellen de leerlingen zelf vast of ze de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven.

Alle grote- en examenopgaven uit het werkboek zijn ook digitaal beschikbaar voor de leerling.

Geïnteresseerd in bedrijfseconomie?

Uitproberen

Probeer de gratis demo

Maak demo account aan

Toetsmaker

Toetsen en schoolexamens samenstellen

Naar Cumulus toetsmakers

Proefexemplaar

Direct een proefexemplaar bestellen

Bestel proefexemplaar

Brochure

Een samenvatting als pdf downloaden

Download brochure bedrijfseconomie

Starten

Plaats direct een bestelling

Naar bestelformulier

Wat maakt Cumulus beter?

1

Een slimme combinatie van digitaal en papier

Met digitale lessen voor de docent, een online oefenomgeving voor de leerling maar ook papieren werkboeken en examenbundels.

2

Continu in
ontwikkeling

Elke week wordt actualiteit verwerkt in de lessen, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelt Cumulus nieuwe producten.

3

Vrijheid voor
docenten

Docenten zijn vrij om alle inhoud te downloaden, aan te passen en in te zetten zoals zij dat zelf willen.

Lees meer over de visie achter de lesmethodes

Naast de lesmethode beschikbaar

Kaften supersamengevat

SUPER­SAMENGEVAT

De examenbundel Supersamengevat combineert samenvattingen en opgaven in één bundel. Voor elk onderwerp is er een uitgebreide samenvatting van alle theorie en een aantal opgaven.

Lees meer over Supersamengevat

TOETSMAKER

Met de Cumulus toetsmaker wordt het maken van een toets een fluitje van een cent. Je kunt eenvoudig toetsen samenstellen, opslaan, downloaden en aanpassen. Het knippen-en-plakken van opgaven is verleden tijd.

Lees meer over Toetsmaker

Aanvullende informatie

Een herkenbare verhaallijn

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s en een zesde thema met keuze-onderwerpen. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt, vervolgens een eigen onderneming start (van idee naar marketing plan en financieel plan) en uiteindelijk de onderneming naar de beurs brengt.

Een duidelijke structuur voor docenten en leerlingen

Een thema bestaat uit een aantal onderwerpen. Voor elk onderwerp in Cumulus staat een lessenserie (6 - 9 lessen) klaar voor de docent. Een docent kan elke les in PowerPoint downloaden, aanpassen en naar eigen inzicht gebruiken. Bij elke les staan tips en trucs voor de docent en alle belangrijke begrippen uit de les.

Zowel docenten als leerlingen kunnen eenvoudig door alle inhoud navigeren. Door de modulaire structuur ervaart de docent een grote vrijheid om de lessen vorm te geven.

Heel veel opgaven, op papier en digitaal

Een les in Cumulus bestaat uit een combinatie van actualiteit, theorie en opgaven. Er zijn drie typen opgaven: kleine opgaven voor op het bord in de klas, grote opgaven die een onderwerp stapsgewijs doorlopen en examenopgaven (havo en vwo). De opgaven zijn per leerjaar opgenomen in een werkboek en worden, met bijdragen van Cumulus docenten, regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Naast de papieren opgaven uit het werkboek kunnen leerlingen in Cumulus uitgebreid oefenen met de digitale formatieve Test jezelf toetsen. Voor elk (deel-)onderwerp in Cumulus staat een Test jezelf klaar. Leerlingen stellen zelf vast of ze de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven. De leerlingen en de docent krijgen automatisch inzicht in de resultaten.

Altijd actueel

Lessen in Cumulus bestaan uit een combinatie van actualiteit, theorie en opgaven. De actualiteit biedt veel kansen om lessen te starten en onderwerpen te introduceren en verdiepen. De Cumulus redactie beoordeelt inzendingen vanuit het hele land en vult ook zelf de methode continu aan met afwisselende, actuele aanvullingen.

Continu in ontwikkeling

Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal en wordt actualiteit verwerkt in de lessen, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelt het Cumulus team nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen.

De feedback-knop is een belangrijk onderdeel van de Cumulus lesmethode: op alle inhoud kan een docent eenvoudig feedback aan de redactie sturen. Dit leidt tot continue verbeteringen van vorm, inhoud en functionaliteit.

Aangepast aan de laatste syllabus

Cumulus lesmethodes zijn altijd aangepast aan de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond en jaarlijks bijgewerkt. Cumulus neemt een actieve rol in bij de totstandkoming van nieuwe examenprogramma’s. Het Cumulus team beoordeelt conceptsyllabi, schrijft reacties aan syllabuscommissies en informeert docenten uitgebreid over wijzigingen via onder andere het Cumulus blog.

Wie schrijven de methode?

Twee leden van de vakvernieuwingscommissie m&o - onder leiding van prof. dr. Arnoud Boot - hebben in 2016 de handen ineen geslagen en samen een nieuwe lesmethode bedrijfseconomie geschreven. Drs. Henk Douna was docent economie en bedrijfseconomie op Het Amsterdams Lyceum en mede-oprichter van Cumulus. Dr. Marc Schauten is universitair hoofddocent Finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en kerndocent bij ROC Mondriaan, School voor Economie in Delft.

Prijzen

Lesmethode

€ 9 per leerlinglicentie
€ 9 per werkboek

Super­samengevat

€ 9 per boek

Toetsmaker

€ 90 per jaar

Docenten kunnen onze lesmethodes, toetsmakers en examenbundels apart bestellen.
Profiteer van de lage prijzen en bestel voor begin mei voor het nieuwe schooljaar. Je leest er meer over op de Bestellen bij Cumulus pagina.

Direct met een betaalde account beginnen?

Nu bestellen

200+ scholen werken al met cumulus

Gratis Demo   Direct Bestellen
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus