sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Prijselasticiteit van de vraag

Definitie

De prijselasticiteit van de vraag geeft aan hoe (sterk) de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van dat product.

Extra uitleg

De prijselasticiteit van de vraag kan als volgt berekend worden:

De mate waarin de vraag reageert op een verandering van de prijs, hangt af van:

  • De aard van het product: zijn het primaire goederen of luxe goederen?
  • De aanwezigheid van substituten: is er een alternatief, valt er wat te kiezen?
  • Het deel van het inkomen dat aan het product wordt besteed: geef je een groot of klein deel van je totale inkomen uit aan het product?
  • De tijdshorizon: kun je op korte termijn reageren op een prijsverandering?

Je kunt de prijselasticiteit van de vraag berekenen maar het is ook belangrijk dat je de uitkomst kunt interpreteren. Wat betekent het bijvoorbeeld als Ev = -0,5? We maken onderscheid tussen drie verschillende situaties:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen en interpreteren van de prijselasticiteit van de vraag.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus