Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Prijselasticiteit van de vraag

Definitie

De prijselasticiteit van de vraag is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe (sterk) de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van dat product.

Extra uitleg

De prijselasticiteit van de vraag geeft de relatieve verandering van de vraag naar een product door een prijsverandering van het product weer. Stel dat de prijselasticiteit van de vraag gelijk is aan -1,5. Dan wil dit zeggen dat als de prijs van het product met 10% stijgt (oorzaak), de vraag naar het product met -1,5 x 10% = -15% daalt (gevolg).

Voor normale goederen is er een negatief verband tussen de prijs en de vraag. Er zijn twee redenen voor dit negatieve verband:

  • Substitutie-effect: bij een prijsdaling worden andere producten vervangen door het goedkopere product.
  • Inkomenseffect: bij een prijsdaling van een product stijgt de koopkracht. De consument kan meer kopen, en dus ook meer van het betreffende product

De mate waarin de vraag reageert op een verandering van de prijs, hangt af van

  • De aard van het product: zijn het primaire goederen of luxe goederen?
  • De aanwezigheid van substituten: is er een alternatief, valt er wat te kiezen?
  • Het deel van het inkomen dat aan het product wordt besteed: geef je een groot of klein deel van je totale inkomen uit aan het product?
  • De tijdshorizon: kun je op korte termijn reageren op een prijsverandering?

Je kunt de prijselasticiteit van de vraag als volgt berekenen:

Je kunt de prijselasticiteit van de vraag berekenen maar het is ook belangrijk dat je de uitkomst kunt interpreteren. Wat betekent het bijvoorbeeld als Ev = -0,5? We maken onderscheid tussen drie verschillende situaties:

Let op: de prijselasticiteit van de vraag is niet constant maar wordt bepaald door de prijs en de bijbehorende hoeveelheid. De prijselasticiteit verandert langs de vraaglijn. De vraaglijn heeft altijd een elastisch en een inelastisch deel. Dezelfde procentuele prijsverandering leidt bij verschillende prijzen tot verschillende procentuele veranderingen van de vraag. 

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen en interpreteren van de prijselasticiteit van de vraag.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus