Aftrekpost

Bedrag dat van het brutoloon mag worden afgetrokken. Hiermee wordt het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald, lager. Belangrijkste voorbeeld: hypotheekrente.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen