Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Oligopolie

Definitie

Een oligopolie is een marktvorm waarbij een product door een paar grote aanbieders wordt aangeboden.

Extra uitleg

De volgende vuistregel wordt vaak gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een oligopolie: het marktaandeel van de vier grootste bedrijven is meer dan 70%. Denk aan alle markten voor belangrijke consumentenproducten (bijvoorbeeld supermarkten, benzine, telefoons, internet, banken, verzekeraars). Let op: een oligopolie met twee aanbieders noemen we een duopolie.

Oligopolisten kunnen zich op twee manieren gedragen: concurreren of samenwerken.

Bij de marktvorm oligopolie wordt er dus (bijna) niet op prijs geconcurreerd. In plaats daarvan proberen oligopolisten hun producten te onderscheiden van concurrenten door het ontwikkelen van nieuwe producten (innovatie) en door productkenmerken zoals het merk, de verpakking, kwaliteit en of service (productdifferentiatie). Door productdifferentiatie worden producten verschillend in de ogen van de consument, het worden heterogene producten.

Het is moeilijk voor een nieuwe onderneming om een markt te betreden waar sprake is van een oligopolie of een monopolie. Er kan sprake zijn van patenten of octrooien, er zijn vaak grote investeringen nodig en bestaande bedrijven kunnen een grote technologische voorsprong hebben. We noemen dit ook wel toetredingsbarrières.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over de belangrijkste kenmerken van de verschillende marktvormen. In deze video ligt de nadruk op de marktvormen oligopolie en monopolistische concurrentie.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus