Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Prijsdiscriminatie

Definitie

Er is sprake van prijsdiscriminatie als een onderneming verschillende prijzen aan verschillende klanten vraagt voor hetzelfde product (zonder dat er een verschil in kosten is).

Extra uitleg

Een ondernemer kan prijsdiscriminatie alleen toepassen als er een scheiding is tussen deelmarkten en er geen doorverkoop tussen deelmarkten mogelijk is. Een andere prijsstrategie is prijsdifferentiatie:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus