Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

EMU-normen

Definitie

De landen met de euro als betaalmiddel (Economische en Monetaire Unie, EMU), hebben in het Stabiliteits- en groeipact twee belangrijke voorwaarden voor de overheidsfinanciën vastgelegd. Deze twee voorwaarden worden ook wel de EMU-normen genoemd.

Extra uitleg

De twee EMU-normen zijn:

Let op: in plaats van overheidsschuld wordt er ook wel gesproken van staatsschuld. Het overheidssaldo wordt ook wel het begrotingssaldo genoemd.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus