Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Herverdelingsfunctie

Definitie

Eén van de drie functies van de overheid: beïnvloeden van de inkomensverdeling via belastingen en premies (betaald door actieven) en sociale uitkeringen (ontvangen door inactieven).

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus