sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Consumentenprijsindex (CPI)

Definitie

Het consumentenprijsindex (CPI) is een samengesteld gewogen prijsindexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland.

Extra uitleg

Inflatie wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeten met het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Om het CPI te berekenen, bepaalt het CBS eerst voor elk product een enkelvoudig of partieel prijsindexcijfer. Vervolgens krijgt ieder product een gewicht (wegingsfactor) dat aangeeft hoe belangrijk dit product is in het consumptiepatroon van de gemiddelde Nederlander. De enkelvoudige prijsindexcijfers worden vervolgens met behulp van de wegingsfactoren samengevoegd tot een samengesteld gewogen prijsindexcijfer:

Rekenvoorbeeld

Van de producten brood, bier en koffie zijn de onderstaande prijsindexcijfers bekend. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de respectievelijke prijsindexcijfers wordt de gemiddelde prijsstijging bepaald.

  • Samengesteld ongewogen prijsindexijfer: de wegingsfactor voor alle drie de producten is 33,3%. Alle drie producten wegen even zwaar mee in het gemiddelde prijsindexcijfer.
  • Samengesteld gewogen prijsindexcijfer: de wegingsfactoren zijn niet gelijk. Brood weegt het zwaarst mee (60%) en bier het minst zwaar (10%).

Conclusie: de gemiddelde prijsstijging bij het samengesteld ongewogen prijsindexcijfer is hoger dan bij het samengesteld gewogen prijsindexcijfer. Dit wordt veroorzaakt doordat de categorie bier niet zwaar mee weegt (10%), terwijl het prijsindexcijfer van bier (125,1) relatief groot is ten opzichte van brood en koffie.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over de berekening van het consumentenprijsindexcijfer (CPI).

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen