Consumentenprijsindex (CPI)

Het CPI is een samengesteld gewogen prijsindexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. Het samengesteld gewogen prijsindexcijfer wordt berekend door alle enkelvoudige prijsindexcijfers te vermenigvuldigen met hun wegingsfactoren en daarna al deze uitkomsten op te tellen.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen