Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Afromen van het consumentensurplus

Definitie

Er is sprake van afromen van het consumentensurplus als een monopolist als gevolg van marktmacht een deel van het consumentensurplus kan afromen (het voordeel van de consument ‘afsnoepen’) door een relatief hoge uniforme prijs te vragen.

Extra uitleg

Een monopolist heeft marktmacht en kan een deel van het consumentensurplus afromen (het voordeel van de consument ‘afsnoepen’). Dat kan door een relatief hoge uniforme (= voor iedereen gelijke) prijs te vragen. Een monopolist kan ook nog een stap verder gaan en gebruik maken van prijsdiscriminatie.

Prijsdiscriminatie is het vragen van verschillende prijzen voor hetzelfde product aan verschillende klanten, terwijl er geen verschil is in kosten. Prijsdiscriminatie is alleen mogelijk als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is sprake van gescheiden deelmarkten (bijvoorbeeld door geografie, leeftijd, tijd of geslacht).
  • Er is geen doorverkoop mogelijk door klanten tussen de deelmarkten.

Door middel van prijsdiscriminatie kan een monopolist het consumentensurplus afromen.

Rekenvoorbeeld

Een bedrijf kan voor een nieuw product een uniforme prijs vragen van $ 99. Echter, de betalingsbereidheid van sommige groepen consumenten (bijvoorbeeld ‘Early Adopters’) ligt veel hoger dan $ 99. Het bedrijf start daarom met een prijs van $ 399 en verlaagt deze in een aantal jaar stapsgewijs tot $ 99.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus