sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Theorie van de optimale valutagebieden

Definitie

Volgens de theorie van de optimale valutagebieden (optimum currency areas) kunnen landen (of regio’s / gebieden) profiteren van een gemeenschappelijke munt. De voordelen (geen wisselkoersschommelingen, lagere transactiekosten, transparante markt) moeten dan wel opwegen tegen het nadeel (economische schokken niet meer kunnen opvangen via een aanpassing van de wisselkoers). Bovendien moeten er alternatieve aanpassingsmechanismen (loon- en prijsflexibiliteit, arbeidsmigratie, inkomensoverdrachten) aanwezig zijn. Dat betekent dus dat er sprake moet zijn van verregaande economische samenwerking / integratie. Anders is er geen sprake van een optimaal valutagebied.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Oefenomgeving

Bestellen