Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Theorie van de optimale valutagebieden

Definitie

De theorie van de optimale valutagebieden is een theorie die stelt dat landen kunnen profiteren van een gemeenschappelijke munt, mits de voordelen (geen wisselkoersschommelingen, lagere transactiekosten, transparante markt) opwegen tegen het nadeel (economische schokken niet meer kunnen opvangen via een aanpassing van de wisselkoers).

Extra uitleg

Bovendien moeten er alternatieve aanpassingsmechanismen (loon- en prijsflexibiliteit, arbeidsmigratie, inkomensoverdrachten) aanwezig zijn. Dat betekent dus dat er sprake moet zijn van verregaande economische samenwerking. De Eurozone voldoet niet aan deze voorwaarden en is geen optimaal valuategebied:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus