Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Effectieve vraag (EV)

Definitie

De effectieve vraag (EV) is de totale vraag naar alle goederen en diensten in een bepaald land, gemeten over een bepaalde periode.

Extra uitleg

Het centrale begrip in de theorie van Keynes is de effectieve vraag (EV). Volgens Keynes groeit of krimpt het bruto binnenlands product (bbp) van een land op korte termijn door een toename of afname van de effectieve vraag.

De effectieve vraag (EV) bestaat uit consumptie door gezinnen (C), investeringen van bedrijven (I), overheidsbestedingen (O) en export (E) minus import (M) (import wordt besteed in het buitenland en leidt tot minder binnenlandse effectieve vraag). Dit kun je samenvatten met de volgende vergelijking: EV = C + I + O + E – M.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus