Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Direct opeisbare verplichtingen

Definitie

Klanten van een bank kunnen op elk moment hun geld op betaal- en spaarrekeningen opeisen (chartaal of giraal). Deze direct opeisbare verplichtingen bestaan uit het saldo op betaalrekeningen, spaarrekeningen en kortlopende termijndeposito's.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus