Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Producentensurplus

Definitie

Het producentensurplus is gelijk aan het verschil tussen de te ontvangen prijs en de leveringsbereidheid (of: verkoopbereidheid).

Extra uitleg

Om de gevolgen van overheidsingrijpen te bepalen, maken economen gebruik van het surplus. We maken in het vraag- en aanbodmodel onderscheid tussen het consumentensurplus en het producentensurplus:

  • Het consumentensurplus is gelijk aan het verschil tussen de betalingsbereidheid en de te betalen prijs. De betalingsbereidheid is de prijs die de consument maximaal bereid is te betalen.
  • Het producentensurplus is gelijk aan het verschil tussen de te ontvangen prijs en de leveringsbereidheid. De leveringsbereidheid is de prijs die de producent minimaal wil ontvangen (dat kan de kostprijs zijn maar hoeft niet).

Het totale surplus is gelijk aan de som van het consumenten- en producentensurplus. 

Rekenvoorbeeld

Je kunt het surplus ook berekenen, zowel met behulp van een grafiek als met behulp van een formule (de vraag- of aanbodfunctie):

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over consumenten- en producentensurplus.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus