Leraar die les voorbereid

Economie

Onderbouw  Bovenbouw  Havo  Vwo

Lessen
Werkboek
Oefen­omgeving

Direct aan de slag met kant-en-klare digitale lessen. Een werkboek op papier voor elk leerjaar met alle theorie en opgaven. Eenvoudig inzicht in de onderwerpen die leerlingen moeilijk vinden, in de les of thuis.

Nu bestellen

De lessen vormen de basis van Cumulus

Cumulus economie bestaat uit meer dan 170 lessen voor de docent waarin de theorie is verrijkt met praktische opdrachten, kort en langer beeldmateriaal, actualiteit, afwisselende werkvormen en heel veel kleine, grote en examenopgaven. Docenten kunnen de lessen in powerpoint meteen presenteren maar ook eenvoudig downloaden en aanpassen.

onderbouw havo vwo
70+ lessen 130+ lessen 170+ lessen

Verschillende soorten lessen in Cumulus

Theorieles

De docent behandelt nieuwe theorie en de leerlingen werken aan instapopgaven.

Werkles

De leerlingen maken moeilijkere opgaven nadat de voorkennis is geactiveerd.

Videoles

De leerlingen kijken een documentaire of andere video bij een bepaald onderwerp.

Experiment­les

De docent en de leerlingen voeren samen een experiment uit, inclusief nabespreking.

Toetsles

De leerlingen maken een toets die de docent samenstelt met de toetsmaker.

Voor elk leerjaar een werkboek met alle theorie en opgaven

Cumulus werkboek infographic

Samenvattingen van de theorie voor elk onderwerp.

Grote opgaven en examenopgaven.

Antwoorden zijn digitaal beschikbaar. De docent bepaalt de toegang.

Voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek. Op basis van de lessen schrijven we een samenvatting van de theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Deze samenvatting nemen we ook op in het werkboek. Hiermee hebben de leerlingen voor elk leerjaar een werkboek met alle theorie en opgaven en tegelijkertijd toegang tot alle digitale inhoud op cumulus.co.

Oefenomgeving met extra structuur voor de leerling

Leerling die op haar kamer aan het studeren is.

De basis voor elk onderwerp wordt in de lessen op school gelegd. Op een gegeven moment moet de leerling zelf aan de slag. Naast het papieren werkboek biedt Cumulus de leerling online extra structuur en houvast. Elk onderwerp kent een ‘stappenplan’ bestaande uit de volgende onderdelen: leerdoelen, samenvatting van de theorie, begrippentrainer, uitlegvideo’s, Test jezelf en opgaven.

Zelfstandig aan een leerdoel werken

Test jezelf screenshots mobiel en desktop

Een set vragen voor elk deelonderwerp.

Automatisch inzicht in resultaten voor docenten en leerlingen.

Test jezelf is een belangrijk onderdeel binnen de oefenomgeving voor de leerling. Met behulp van een digitale formatieve toets controleert een leerling aan het einde van een onderwerp of hij de kennis en vaardigheden van een onderwerp beheerst en klaar is voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. De leerling en de docent krijgen automatisch inzicht in de resultaten.

Lees meer over Test jezelf

Zelfstandig begrippen
trainen

Leerling die aan het studeren is op zijn mobiele telefoon.

De vakken economie en bedrijfseconomie zitten vol met begrippen. In de begrippentrainer kunnen de leerlingen hun kennis van (bedrijfs)economische begrippen trainen met behulp van flitskaarten en de woordkiezer. De begrippentrainer is een onderdeel binnen de oefenomgeving voor de leerling.

Lees meer over Begrippentrainer

“Cumulus neemt werk van docenten uit handen door lessen al klaar te hebben staan. Daarnaast is het erg actueel en klantgericht. Suggesties worden altijd zeer serieus genomen.”

Photo van Hans van Oers

Hans van Oers

docent economie

Hoe kun je met Cumulus werken als

In de lessen op school wordt de basis gelegd voor het beheersen van de stof.

Voor elk onderwerp in Cumulus staat een lessenserie (6 - 9 lessen) klaar voor de docent.

Een docent kan elke les in PowerPoint downloaden, aanpassen en naar eigen inzicht gebruiken.

Bij elke les staan tips en trucs voor de docent en alle belangrijke begrippen uit de les.

Een les in Cumulus bestaat uit een combinatie van actualiteit, theorie en opgaven.

Alle opgaven staan in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek.

Op basis van de lessen schrijft Cumulus een samenvatting van de theorie. Deze samenvatting nemen we ook op in het werkboek.

Naast het papieren werkboek met theorie en opgaven, is er een oefenomgeving voor de leerling die de docent ook in de les kan inzetten.

In de lessen op school wordt de basis gelegd voor het beheersen van de stof. Op een gegeven moment moet de leerling zelf aan de slag.

Voor elk onderwerp in Cumulus staat een ‘stappenplan’ klaar voor de leerling.

De leerdoelen geven duidelijk aan wat de leerling moet kennen en kunnen (op basis van de syllabus).

Na de lessen op school heeft de leerling behoefte aan een uitgebreide samenvatting van de theorie.

Begrippenlijst met per begrip een uitgebreide toelichting en een begrippentrainer.

Uitlegvideo’s helpen de leerling om de vakinhoud op een andere manier te bestuderen.

Met de digitale formatieve Test jezelf toetsen stellen de leerlingen zelf vast of ze de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven.

Alle grote- en examenopgaven uit het werkboek zijn ook digitaal beschikbaar voor de leerling.

Geïnteresseerd in economie?

Uitproberen

Probeer de gratis demo

Maak demo account aan

Toetsmaker

Toetsen en schoolexamens samenstellen

Naar Cumulus toetsmakers

Proefexemplaar

Direct een proefexemplaar bestellen

Bestel proefexemplaar

Brochure

Een samenvatting als pdf downloaden

Download brochure economie

Starten

Plaats direct een bestelling

Naar bestelformulier

Wat maakt Cumulus beter?

1

Een slimme combinatie van digitaal en papier

Met digitale lessen voor de docent, een online oefenomgeving voor de leerling maar ook papieren werkboeken en examenbundels.

2

Continu in
ontwikkeling

Elke week wordt actualiteit verwerkt in de lessen, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelt Cumulus nieuwe producten.

3

Vrijheid voor
docenten

Docenten zijn vrij om alle inhoud te downloaden, aan te passen en in te zetten zoals zij dat zelf willen.

Lees meer over de visie achter de lesmethodes

Naast de lesmethode beschikbaar

Kaften supersamengevat

SUPER­SAMENGEVAT

De examenbundel Supersamengevat combineert samenvattingen en opgaven in één bundel. Voor elk onderwerp is er een uitgebreide samenvatting van alle theorie en een aantal opgaven.

Lees meer over Supersamengevat

TOETSMAKER

Met de Cumulus toetsmaker wordt het maken van een toets een fluitje van een cent. Je kunt eenvoudig toetsen samenstellen, opslaan, downloaden en aanpassen. Het knippen-en-plakken van opgaven is verleden tijd.

Lees meer over Toetsmaker

Aanvullende informatie

Veel afwisseling voor de onderbouw

Lesgeven in de onderbouw is een vak apart. Leerlingen zijn op een leeftijd waarbij school - zacht gezegd - minder prioriteit heeft. De docent moet de touwtjes (extra) strak in handen hebben. De leerling moet flink aan de slag! Cumulus kiest daarom voor veel afwisseling in het programma: kleine, compacte onderwerpen en lessen in elk thema, afwisselende kijk-, schrijf- en toetsopdrachten, veel oefenmateriaal in toenemende moeilijkheid.

Cumulus economie voor de onderbouw bestaat uit meer dan vijftien onderwerpen verdeeld over vijf thema's die aansluiten bij belangrijke financiële gebeurtenissen (zoals het afsluiten van een hypotheek), grote maatschappelijke thema’s (zoals ongelijkheid en duurzaamheid) en onderwerpen die een beeld geven van de vakken economie en bedrijfseconomie in de bovenbouw.

Differentiëren in de onderbouw

Sommige leerlingen laten het vak economie vallen in de onderbouw en krijgen nooit meer een les economie of bedrijfseconomie. Zij krijgen met Cumulus in ieder geval een basiscursus financiële zelfredzaamheid en leren na te denken over grote maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, ongelijkheid en de rol van de overheid. Andere leerlingen moeten op basis van één of twee uur les in de week een keuze maken voor economie en / of bedrijfseconomie. Deze leerlingen krijgen met Cumulus een realistisch beeld van de vakken in de bovenbouw, zowel qua inhoud als niveau.

Een docent heeft in de onderbouw veel vrijheid. Omdat Cumulus meer lesmateriaal biedt dan in één schooljaar past, kan de docent eenvoudig differentiëren. Sommige docenten behandelen bijvoorbeeld het onderwerp Beleggen, anderen slaan het bewust over. Om nog beter te kunnen differentiëren, staan in de lesmethode duidelijke vwo-labels bij lessen, opgaven en soms zelfs hele onderwerpen (zowel online als in het werkboek).

Zes thema's in de bovenbouw

Cumulus economie voor de bovenbouw bestaat uit zes thema’s die aansluiten bij het nieuwe examenprogramma. Daarnaast is er een thema met keuze-onderwerpen. Bij de volgorde van de thema’s is rekening gehouden met de complexiteit van de onderwerpen en afwisseling tussen micro- en macro-economie.

Een duidelijke structuur voor docenten en leerlingen

Een thema bestaat uit een aantal onderwerpen. Voor elk onderwerp in Cumulus staat een lessenserie (6 - 9 lessen) klaar voor de docent. Een docent kan elke les in PowerPoint downloaden, aanpassen en naar eigen inzicht gebruiken. Bij elke les staan tips en trucs voor de docent en alle belangrijke begrippen uit de les.

Zowel docenten als leerlingen kunnen eenvoudig door alle inhoud navigeren. Door de modulaire structuur ervaart de docent een grote vrijheid om de lessen vorm te geven.

Heel veel opgaven, op papier en digitaal

Een les in Cumulus bestaat uit een combinatie van actualiteit, theorie en opgaven. Er zijn drie typen opgaven: kleine opgaven voor op het bord in de klas, grote opgaven die een onderwerp stapsgewijs doorlopen en examenopgaven (havo en vwo). De opgaven zijn per leerjaar opgenomen in een werkboek en worden, met bijdragen van Cumulus docenten, regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Naast de papieren opgaven uit het werkboek kunnen leerlingen in Cumulus uitgebreid oefenen met de digitale formatieve Test jezelf toetsen. Voor elk (deel-)onderwerp in Cumulus staat een Test jezelf klaar. Leerlingen stellen zelf vast of ze de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven. De leerlingen en de docent krijgen automatisch inzicht in de resultaten.

Altijd actueel

Lessen in Cumulus bestaan uit een combinatie van actualiteit, theorie en opgaven. De actualiteit biedt veel kansen om lessen te starten en onderwerpen te introduceren en verdiepen. De Cumulus redactie beoordeelt inzendingen vanuit het hele land en vult ook zelf de methode continu aan met afwisselende, actuele aanvullingen.

Continu in ontwikkeling

Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal en wordt actualiteit verwerkt in de lessen, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelt het Cumulus team nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen.

De feedback-knop is een belangrijk onderdeel van de Cumulus lesmethode: op alle inhoud kan een docent eenvoudig feedback aan de redactie sturen. Dit leidt tot continue verbeteringen van vorm, inhoud en functionaliteit.

Aangepast aan de laatste syllabus

Cumulus lesmethodes zijn altijd aangepast aan de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond en jaarlijks bijgewerkt. Cumulus neemt een actieve rol in bij de totstandkoming van nieuwe examenprogramma’s. Het Cumulus team beoordeelt conceptsyllabi, schrijft reacties aan syllabuscommissies en informeert docenten uitgebreid over wijzigingen via onder andere het Cumulus blog.

Prijzen

Lesmethode

€ 9 per leerlinglicentie
€ 9 per werkboek

Super­samengevat

€ 9 per boek

Toetsmaker

€ 90 per jaar

Docenten kunnen onze lesmethodes, toetsmakers en examenbundels apart bestellen.
Profiteer van de lage prijzen en bestel voor begin mei voor het nieuwe schooljaar. Je leest er meer over op de Bestellen bij Cumulus pagina.

Direct met een betaalde account beginnen?

Nu bestellen

200+ scholen werken al met cumulus

Gratis Demo   Direct Bestellen
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus