Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Bruto binnenlands product (bbp)

Definitie

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode.

Extra uitleg

Er zijn twee manieren om het bruto binnenlands product (bbp) te bepalen:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk kwartaal het bbp voor Nederland. Hoewel het bbp een maatstaf is voor de omvang van de Nederlandse economie wordt het in de praktijk vaak geassocieerd met de welvaart van Nederland. Het bbp is echter een zeer beperkte maatstaf voor welvaart. Om tot een betere maatstaf te komen, moet je in ieder geval rekening houden met:

  • Het onderscheid tussen nominaal en reëel bbp
  • Het bbp per hoofd van de bevolking ten opzichte van het totale bbp
  • Negatieve en positieve externe effecten
  • Het bestaan van de informele sector: economische activiteiten zoals huishoudelijke taken en zwart werken (de zogenaamde informele economie) worden niet gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en komen dus ook niet tot uitdrukking in het bbp.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het bruto binnenlands product (bbp) en toegevoegde waarde.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus