Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Eigenwoningforfait

Definitie

Het eigenwoningforfait is een voorbeeld van een fiscale bijtelling in box 1 en is het fictieve inkomen dat een woningeigenaar (met hypothecaire lening) moet optellen bij het brutoloon bij de berekening van de te betalen inkomstenbelasting in box 1.

Extra uitleg

De invoering van het eigenwoningforfait was (lang geleden) gebaseerd op de gedachte dat iemand met een eigen woning deze kan verhuren. Dat leidt tot inkomen waarover belasting moet worden betaald.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Stel dat de WOZ-waarde van de eigen woning gelijk is aan € 400.000 en dat het percentage waarmee het eigenwoningforfait wordt berekend, gelijk is aan 0,50%. Het eigenwoningforfait is dan gelijk aan 400.000 x 0,005 = € 2.000. Dit bedrag moet worden opgeteld bij het brutoloon in box 1.

Rekenvoorbeeld

Je kunt de te betalen belasting in box 1  in drie stappen uitrekenen:

  • Stap 1 - bepaal het belastbaar inkomen: het belastbaar inkomen is gelijk aan het brutoloon minus aftrekposten (o.a. hypotheekrente en sommige zorg- en studiekosten) plus bijtellingen (o.a. het eigenwoningforfait en bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak)
  • Stap 2 - bereken de belasting met behulp van het tweeschijvenstelsel
  • Stap 3 - trek de heffingskortingen eraf: de belasting uit het tweeschijvenstelsel minus heffingskortingen (o.a. algemene heffingskorting en arbeidskorting)

Wouter heeft een brutoloon van € 80.000,-. Hij heeft een aftrekpost – als gevolg van de hypotheekrenteaftrek – van € 6.000,- en een bijtelling van € 2.000,-. Verder heeft hij in totaal recht op een heffingskorting van € 1.400,-.

Stel dat er sprake is van het volgende tweeschijvenstelsel:

  • Schijf 1: de lengte van de schijf is € 30.000 en er geldt een belastingtarief van 30%
  • Schijf 2: de lengte van de schijf is oneindig en er geldt een belastingtarief van 40%

Voor Wouter kan de te betalen belasting in box 1 dan als volgt worden berekend:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus