sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Eigenwoningforfait

Definitie

Het eigenwoningforfait is een voorbeeld van een fiscale bijtelling in box 1 en is het fictieve inkomen dat een woningeigenaar (met hypothecaire lening) moet optellen bij het brutoloon bij de berekening van de te betalen inkomstenbelasting in box 1.

Extra uitleg

De invoering van het eigenwoningforfait was (lang geleden) gebaseerd op de gedachte dat iemand met een eigen woning deze kan verhuren. Dat leidt tot inkomen waarover belasting moet worden betaald.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Stel dat de WOZ-waarde van de eigen woning gelijk is aan € 400.000 en dat het percentage waarmee het eigenwoningforfait wordt berekend, gelijk is aan 0,50%. Het eigenwoningforfait is dan gelijk aan 400.000 x 0,005 = € 2.000. Dit bedrag moet worden opgeteld bij het brutoloon in box 1.

Rekenvoorbeeld

In box 1 betaal je belasting over inkomen uit werk en woning. Je kunt de te betalen belasting in box 1 uitrekenen in drie stappen. In stap 1 bereken je het belastbaar inkomen. Het eigenwoningforfait wordt opgeteld bij het brutoloon en leidt tot een hoger belastbaar inkomen.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen