Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Ultimatum spel

Definitie

Het ultimatum spel is een bijzondere variant van een sequentieel spel, waarbij speler 1 een geldbedrag mag verdelen en speler 2 die verdeling accepteert of afwijst.

Extra uitleg

Het ultimatum spel is een bijzondere variant van een sequentieel spel. Het klassieke ultimatum spel wordt één keer gespeeld met twee spelers die na elkaar een beslissing nemen:

  • Speler 1 doet een voorstel aan speler 2 over de verdeling van een geldbedrag (zeg € 10,-)
  • Speler 2 mag vervolgens het voorstel accepteren of afwijzen: als speler 2 het voorstel afwijst dan krijgen beide spelers niets. Als speler 2 het voorstel accepteert dan krijgen de spelers het overeengekomen deel

Je kunt het ultimatum spel als volgt in een beslisboom weergeven:

In bovenstaande beslisboom gaan we ervan uit dat beide spelers rationeel handelen. Als speler 1 zijn eigenbelang nastreeft, biedt hij € 1,- aan speler 2. Speler 1 maximaliseert hiermee zijn eigen opbrengst en weet dat speler 2 elk bod groter dan € 0,- accepteert (“Iets is beter dan niets.”)

Uit experimenten in de praktijk blijkt echter dat mensen vaak een 50:50 verdeling voorstellen. Daarnaast worden voorstellen van minder dan 20-30% vaak afgewezen. Dit lijkt niet te kloppen met de (bovenstaande) theorie. Wat zijn mogelijke verklaringen voor het niet-rationele gedrag van de spelers?

  • Gevoel voor rechtvaardigheid: zijn mensen (van nature) vrijgevig?
  • Sociale norm: “Wat zullen anderen ervan denken als ik een ‘oneerlijk’ voorstel doe? Dat is slecht voor mijn reputatie!
  • Straf: speler 2 heeft er geld voor over om een ‘oneerlijk’ voorstel af te wijzen en straft speler 1 (die hier rekening mee kan houden)

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus