Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Spaarfunctie

Definitie

De spaarfunctie is één van de functies in het Keynesiaans model en geeft aan welk deel van het besteedbare inkomen wordt gespaard en dus niet geconsumeerd.

Extra uitleg

Eén van de belangrijkste functies in het Keynesiaanse model is de consumptiefunctie. We kunnen het model ook opstellen in een andere vorm: met een spaarfunctie. Voor het model met spaarfunctie geldt een alternatieve evenwichtsvoorwaarde. In de economische kringloop is de inkomende geldstroom gelijk aan de uitgaande geldstroom. Als je de twee ‘in = uit’ gelijkheden van de gezinnen (Y = C + B + S) en de bedrijven (Y = C + I + O) aan elkaar gelijkstelt, kun je de evenwichtsvoorwaarde voor het model met spaarfunctie voor een gesloten economie met overheid afleiden: S = I + (O - B).

We kunnen het model dus op twee manieren presenteren:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus