sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Vermogen

Definitie

Het vermogen is gelijk aan de waarde van bezittingen verminderd met schulden.

Extra uitleg

Alle bezittingen (op een bepaald moment) minus alle schulden is gelijk aan het vermogen.

  • Een auto, huis of het saldo op een spaarrekening zijn vormen van bezit.
  • Een hypothecaire lening, studieschuld of consumptief krediet zijn vormen van schuld.

Positief verband tussen inkomen en vermogen:

  • Inkomen en vermogen hebben een positief verband, dit betekent het volgende: als de één stijgt, stijgt de ander ook. Als de één daalt, daalt de ander ook.
  • Bijvoorbeeld: als het maandsalaris stijgt, dan kan er meer gespaard worden (het vermogen neemt toe). Als het vermogen stijgt, stijgt bijvoorbeeld de rente die ontvangen wordt op spaargeld (het inkomen neemt toe).

Rekenvoorbeeld

Misaki bezit een huis en een auto, maar heeft ook een hypotheeklening en een studieschuld. 

  • Haar bezit 550.000 plus 15.000 = € 565.000
  • Haar schuld: 600.000 plus 10.000 = € 610.000

Conclusie: haar vermogen is negatief: 565.000 - 610.000 = - €45.000

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus