Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Vermogen

Definitie

Het vermogen is gelijk aan de waarde van bezittingen vermindert met schulden.

Extra uitleg

Let goed op het verschil tussen inkomen vermogen:

Er bestaat een positief verband tussen inkomen en vermogen (“Als de één stijgt, stijgt de ander ook. Als de één daalt, daalt de ander ook.”). De twee grootheden bewegen in dezelfde richting. Als er sprake is van een negatief verband is er juist een tegengesteld verband (bijvoorbeeld “Als de één stijgt, daalt de ander.”).

Het positieve verband tussen inkomen en vermogen werkt beide kanten op:

  • Als het inkomen stijgt, houd je meer geld over om bijvoorbeeld te sparen of een huis te kopen (het vermogen neemt toe). Ongelijkheid in inkomen leidt daarom tot meer ongelijkheid in vermogen.
  • Als het vermogen stijgt, ontvang je een hoger inkomen (bijvoorbeeld rente over spaargeld of huurinkomsten van een pand dat je verhuurt). Ongelijkheid in vermogen leidt daarom tot meer ongelijkheid in inkomens.

Rekenvoorbeeld

Een simpel getallenvoorbeeld van het vermogen van een huishouden:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus