Vermogen

Vermogen is gelijk aan de waarde van bezittingen verminderd met de waarde van schulden. Bijvoorbeeld het 'netto-vermogen eigen woning' is gelijk aan de waarde van de woning verminderd met de hypotheekschuld.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen