Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Economische groei

Definitie

Economische groei is gelijk aan een toename van het bruto binnenlands product ten opzichte van een jaar eerder.

Extra uitleg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk kwartaal het bruto binnenlands product (bbp) voor Nederland. Het bbp is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Als er sprake is van een toename van het bbp wordt er vaak gesproken van economische groei.

Het bbp uitgedrukt in euro's (oftewel het nominale bb) verandert elk jaar en is niet zo'n goede maatstaf voor de groei van de economie. Het nominale bbp houdt namelijk geen rekening met inflatie en (de groei van) het aantal inwoners van een land. Economische groei kan daarom beter worden gedefinieerd als de verandering van het reële bbp per hoofd van de bevolking, waarbij rekening is gehouden met inflatie en bevolkingsomvang:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus