Frictiewerkloosheid

Vorm van structurele werkloosheid. Er zijn werklozen omdat het tijd kost om te solliciteren en omdat er sprake is van informatie-asymmetrie op de arbeidsmarkt (werkzoekenden hebben niet volledig zicht op alle vacatures).

Deel deze pagina

Cumulus, digitale lesmethodes waarbij de docent centraal staat.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs