Frictiewerkloosheid

Vorm van structurele werkloosheid. Er zijn werklozen omdat het tijd kost om te solliciteren en omdat er sprake is van informatie-asymmetrie op de arbeidsmarkt (werkzoekenden hebben niet volledig zicht op alle vacatures).

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen