sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Objectieve methode

Definitie

De objectieve methode is een manier om het bruto binnenlands product (bbp) te bepalen. Volgens de objectieve methode is het bbp gelijk aan de som van de toegevoegde waarde van bedrijven en de overheid.

Extra uitleg

Toegevoegde waarde:

  • Het geld dat met de productie van goederen en diensten wordt verdiend noemen we de toegevoegde waarde. 
  • De toegevoegde waarde is gelijk aan de omzet minus leveringen van derden. Bij leveringen van derden gaat het om: grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en diensten van derden. 

De berekening van het bbp volgens de objectieve methode:

  • Alle toegevoegde waarde van alle bedrijven in een land, plus
  • De toegevoegde waarde van de overheid. Deze is gelijkgesteld aan de som van de ambtenarensalarissen.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen