Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Budgetlijn

Definitie

De budgetlijn is een eenvoudig model om keuzes te analyseren en geeft de combinatie van bestedingsmogelijkheden weer bij een gegeven budget.

Extra uitleg

In de economie staat het maken van keuzes centraal. Er is spanning tussen enerzijds onbeperkte behoeften en anderzijds beperkte middelen. Als je iets kiest, kun je het andere niet meer doen. De opbrengsten van het alternatief waar je niet voor kiest, noemen we opofferingskosten. In dit vereenvoudigde model kijken we naar Bob die zijn zakgeld volledig besteedt aan twee producten:

 • Budget (zakgeld Bob): € 100
 • Prijs hamburger: € 5,00
 • Prijs ijsje: € 2,50

De budgetlijn in een grafiek:

De budgetlijn in een vergelijking:

Omdat in het model geldt “budget = uitgaven”, kun je eenvoudig de vergelijking van de budgetlijn opstellen. Voor de situatie waarin Bob elke maand € 100 zakgeld krijgt en hij zijn zakgeld helemaal aan eten besteedt – waarbij hij kiest tussen ijsjes (€ 2,50 per stuk) en hamburgers (€ 5,00 per stuk) – krijg je de volgende vergelijking van de budgetlijn: 

 • Budget = P₁ x q₁ + P₂ x q₂
 • 100 = 5 x q₁ + 2,50 x q₂
 • -5 x q₁ = 2,50 x q₂ – 100
 • q₁ = -0,5 x q₂ + 20

met 

 • P₁ = de prijs van een hamburger 
 • P₂ = de prijs van een ijsje 
 • q₁ = het aantal hamburgers 
 • q₂ = het aantal ijsjes 

Twee veranderingen van de budgetlijn

Prijsverandering

 • De prijs van een hamburger stijgt van € 5,00 naar € 6,25. (Het budget blijft € 100.)
 • De richtingscoëfficiënt (ook wel: hellingshoek) verandert. De nieuwe budgetlijn loopt minder steil.

Budgetverandering:

 • Het budget stijgt van € 100 naar € 125.
 • De budgetlijn verschuift evenwijdig naar rechts.
 • Bob kan meer hamburgers en meer ijsjes kopen in vergelijking met de oude situatie.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus