Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Liquide middelen

Definitie

Met liquide middelen wordt geld bedoeld. Het geld zit in kas (chartaal) of staat op de bank (giraal).

Extra uitleg

De liquide middelen staan met de vaste en vlottende activa aan de debetzijde van de balans. Samen worden ze activa genoemd.

Let op: in de jaarrekening van een onderneming zijn de liquide middelen een onderdeel van de vlottende activa.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus