Werken met Cumulus

Hier vind je meer informatie over de verschillende functies in Cumulus.

Eerste keer inloggen

Je hebt een uitnodiging tot het aanmaken van een docentenaccount ontvangen. In de e-mail staat een wachtwoord dat je kunt gebruiken om in te loggen. Direct daarna word je gevraagd om je wachtwoord te wijzigen. Dit vragen we één keer zodat alleen jij over je wachtwoord beschikt. Met het aanmaken van je account heb je toegang tot Cumulus!

Aanmaken van een klas

Met jouw account kun je in Cumulus klassen aanmaken. Aan een klas kun je leerlingen toevoegen. Hierdoor houd je als docent het overzicht wie er in jouw klas toegang heeft tot Cumulus. Wij hebben voor elk vak vast één klas aangemaakt. Nadat je bent ingelogd kun je extra klassen aanmaken. Deze klas kun je een korte omschrijving meegeven (bijvoorbeeld “5havoA”).

Extra beveiligde omgeving en roze alarmkleur

Cumulus kent een dubbele beveiliging om misbruik tegen te gaan. Daarom vragen we op het moment dat je belangrijke wijzigingen doorvoert of toegang wilt tot de toetsmaker om nogmaals in te loggen. De roze-rode balk geeft aan dat je bent ingelogd in de extra beveiligde omgeving.

Schoolaccount

Docenten zijn gekoppeld aan een school. Meer informatie over het account en de school kun je vinden door na het inloggen op je naam te klikken, linksboven in het scherm.

Een docent ziet onder ‘Account’ hoeveel leerlingen hij / zij heeft uitgenodigd per lesmethode. In het tabblad ‘School’ staat bovendien hoeveel leerlingaccounts er binnen het contract beschikbaar zijn en hoeveel leerlingen er in totaal zijn uitgenodigd door alle docenten in de school.

Het account van elke school wordt door één docent beheerd (bijvoorbeeld de sectievoorzitter).

Beheerder van de school

Het account van elke school wordt door één docent beheerd (bijvoorbeeld de sectievoorzitter). De beheerder kan in Cumulus collega docenten uitnodigen en toegang geven tot alle inhoud. Klik hiervoor als beheerder na het inloggen op je naam, linksboven in het scherm, selecteer “School” en nodig collega’s uit door hun namen en e-mailadressen in te voeren. De docenten nodigen tenslotte hun leerlingen uit.

De beheerder ziet ook hoeveel leerlingaccounts er binnen het contract beschikbaar zijn en hoeveel leerlingen er in totaal zijn uitgenodigd door alle docenten in de school.

Klassen

Nadat je bent ingelogd, navigeer je naar jouw klassen via de knop “Klassen” in het hoofdmenu. Door op een klas te klikken, navigeer je naar het overzicht van alle thema’s. Bovenaan de pagina zie je een icoon met drie persoontjes en een getal. Dit getal geeft het aantal actieve leerlingaccounts in de betreffende klas aan.

Leerlingen uitnodigen

Docenten kunnen op twee manieren leerlingen uitnodigen: met e-mail of met een klassencode.

Leerlingen uitnodigen met e-mail

Als je op “e-mail” hebt geklikt, kun je voor elke leerling van jouw klas een e-mailadres invoeren. Daarna nodig je de leerling uit door op “Uitnodigen” te klikken. De leerling ontvangt een e-mail met hierin de instructies om zijn account aan te maken. Als de leerling zich heeft aangemeld, ziet de docent dat deze leerling onder “Geaccepteerd” wordt weergegeven. Als je de hele klas in één keer wilt uitnodigen dan klik je op “Uitnodigen”.

Leerlingen uitnodigen met klassencode

Als je op een klas hebt geklikt, kun je de leerlingen van jouw klas toevoegen
met behulp van de klassencode. Nadat je een klassencode hebt aangemaakt voor een klas, kunnen de leerlingen zich met de code aanmelden op cumulus.co/klassencode. De leerlingen kunnen ook de QR-code met hun telefoon scannen. Als de leerling zich heeft aangemeld, moet jij de aanmelding nog goedkeuren. Hiervoor druk je op het knopje “e-mail”. Indien je de hele klas in één keer wilt uitnodigen dan klik je op “Uitnodigen”.
Het uitnodigen van leerlingen met hun e-mailadres (in plaats van de klassencode) is ook mogelijk.

Leerlingen ontvangen een e-mail

Nadat jij de leerlingen hebt uitgenodigd, kunnen zij zelf een account aanmaken en aan de slag!

Een klas verwijderen

Aan het einde van het schooljaar of aan het begin van het nieuwe schooljaar wil je jouw oude klassen wellicht verwijderen en vervolgens nieuwe klassen aanmaken.

Klik op het lijsticoontje van de klas en vervolgens op ‘bewerken’. Verwijder de klas door op ‘delete’ te klikken.

Klassen overdragen aan een andere docent

Soms wordt een docent ziek of verlaat hij / zij de school. In Cumulus kunnen klassen van deze docent worden overgedragen aan een andere docent. Alleen de beheerder van de school-account kan dit doen. Klik op jouw naam of profielfoto en ga naar 'Klassenbeheer' om klassen over te dragen.

Lesmethode en toetsmakers

Met een demo account kun je zowel de lesmethodes als de toetsmakers gebruiken. Van elk vak kun je alle inhoud van het eerste thema downloaden. De demo van de toetsmaker bevat voorbeeldopgaven uit de lesmethode zodat je kunt zien hoe de toetsmaker werkt.

Alle thema’s

Klik op een klas om naar het overzicht met thema’s en onderwerpen te navigeren. Klik op een onderwerp binnen een thema en navigeer direct naar de inhoud.

Alle lessen van een thema

Door op de thema overzichtspagina op de knop “alle lessen” te klikken, worden alle lessen van het thema getoond. Door alle lessen per thema bij elkaar te zien, krijgt een docent een beter overzicht.

Onderwerp

De onderwerppagina opent met de lessen van het onderwerp. Per onderwerp zijn er zes tot negen lessen, met een logische opbouw en volgorde. Je ziet dat er verschillende soorten lessen zijn. Het grootste deel bestaat uit theorielessen maar er zijn ook werklessen, videolessen en experimentlessen. In een theorieles wordt nieuwe theorie behandeld maar natuurlijk ook gewerkt. Een werkles volgt meestal na een aantal theorielessen en bestaat uit moeilijkere opgaven. Direct onder de lessen vind je voor elk (deel-)onderwerp een stappenplan voor de leerling bestaande uit leerdoelen, een samenvatting van de theorie, begrippen, uitlegvideo’s, test jezelf en opgaven. Onderaan de pagina vind je aanvullingen en eindtermen bij het onderwerp.

Les

De lespagina is de belangrijkste inhoudelijke pagina in Cumulus. Hier kun je de lesinhoud snel doorbladeren om een beeld te krijgen van de opbouw en inhoud van de les. Ook kun je de les direct downloaden, bewaren of feedback leveren (zie “Feedback, updates en handige functies”). Bij elke les zijn alle begrippen uit de les en tips & trucs voor de docent opgenomen.

Eindtermen

In Cumulus vind je een overzicht van alle eindtermen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Alle eindtermen zijn gekoppeld aan de onderwerpen in Cumulus. Zo kun je eenvoudig zien welke eindtermen bij welk onderwerp aan de orde komen.

Begrippen

De begrippenlijst bestaat uit een alfabetisch gesorteerde lijst van begrippen en hun definitie. Deze begrippen zijn tevens gekoppeld aan de lessen en (deel-)onderwerpen waarin ze behandeld worden. Zo vind je deze gekoppelde begrippen ook op de les- en onderwerppagina’s.

Werkboeken

Voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Dat hoeven we aan docenten niet uit te leggen. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. Zowel grote opgaven waarin de leerlingen stapsgewijs door een onderwerp worden geleid als oude examenopgaven. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek.
Voor elk leerjaar is er één werkboek dat de docent zelf kan uitprinten voor de leerlingen of kan bestellen bij Cumulus. Bovendien is er voor elk werkboek een antwoordenboek beschikbaar. Elk schooljaar verschijnt er voor elk leerjaar een nieuw werkboek. Docenten en leerlingen kunnen de werkboeken van het huidige en vorige schooljaar raadplegen. Docenten kunnen in de laatste maanden van het schooljaar bovendien de werkboeken van het komende schooljaar downloaden.

Supersamengevat

Supersamengevat is de examenbundel van Cumulus. Supersamengevat combineert samenvattingen en opgaven in één bundel. Voor elk onderwerp is er een uitgebreide samenvatting van alle theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Daarnaast bevat Supersamengevat voor elk onderwerp een aantal opgaven. Zowel grote opgaven (om ‘rechttoe rechtaan’ te oefenen of begrippen te herhalen) als examenopgaven.

Een Test jezelf voor elk deelonderwerp

In Cumulus bestaat elk thema uit een aantal onderwerpen. De onderwerpen zijn voor leerlingen opgedeeld in kleinere deelonderwerpen. Zowel docenten als leerlingen vinden Test jezelf als onderdeel binnen elk deelonderwerp.

Werken met Test jezelf

Elke Test jezelf bestaat uit 10 tot 20 vragen waarin alle leerdoelen van het betreffende onderwerp worden getoetst.

Resultatenoverzicht

Na het afronden van een reeks vragen in Test jezelf zien leerlingen de score en een overzicht met alle goede en foute antwoorden. Bij elke vraag staat een uitgebreide toelichting.

Verder gaan waar je was gebleven

Leerlingen kunnen altijd verder gaan waar ze waren gestopt met Test jezelf. Hiervoor navigeren ze naar het betreffende deelonderwerp. Hier zien ze ook de tussenstand.

Opnieuw starten wanneer je maar wilt

Leerlingen kunnen zelf kiezen waarmee ze willen starten en zo vaak als ze willen opnieuw starten. Nadat de leerling opnieuw start, verdwijnen de resultaten.

Docenten kunnen op twee manieren naar de resultaten navigeren.

Docenten zien een “Resultaten” knop
onderaan een deelonderwerp. Daarnaast vinden docenten in het menu aan de rechterzijde op het overzicht met thema’s en onderwerpen eenzelfde knop.

Resultaten per leerling of per klas

Docenten kunnen een overzicht bekijken met de resultaten per deelonderwerp van een hele klas. Docenten kunnen ook de prestaties van één leerling bekijken.

Leerlingen zien alleen hoe zij zelf presteren

De resultaten die een leerling ziet, zijn gelijk aan de gegevens voor de docent. Leerlingen kunnen echter alleen hun eigen resultaten zien. De docent ziet de gegevens van de hele klas.

Planning

Cumulus start niet met het schrijven van een boek maar met het maken van digitale lessen. Hiermee is er meteen een lesplan. Daarnaast hebben docenten behoefte aan één document met een overzicht van alle lesstof, het aantal benodigde lesuren (of studielasturen) en een verdeling over de leerjaren. Voor elke lesmethode is een dergelijke planning beschikbaar.

Downloaden

Met de downloadknop download je een les of een ander document naar je computer. Docenten kunnen alle documenten direct bewerken zonder beperkingen. Leerlingen kunnen alleen pdf-versies van bestanden downloaden.

Feedback geven

Met de feedback knop kun je een bericht sturen naar de Cumulus redactie over een bepaalde pagina of een bepaald document. Dit kan bijvoorbeeld een verbetering zijn van een typefout, een suggestie voor een nieuwe toetsvraag, of zelfs een compleet lesidee. Zo wordt Cumulus continu beter!

Lessen bewaren

Docenten kunnen in Cumulus een les bewaren. Per klas kan er één les bewaard worden. Zo wordt het makkelijker om te onthouden waar je was gebleven, of kun je een les vast klaarzetten.

Leerlingtoegang

Met behulp van de functie ‘Leerlingtoegang’ kun je per klas de toegang tot de inhoud door leerlingen beheren. Voor elk stukje inhoud in Cumulus kun je de toegang voor leerlingen ‘aan’ en ‘uit’ zetten.

Zoeken

Rechtsboven op elke pagina in de lesmethode vind je de zoekfunctie. Begin met typen en je zult zien dat er automatisch resultaten verschijnen.

Updates: alle wijzigingen op één plek

Cumulus is continu in ontwikkeling. Wekelijks worden er suggesties van docenten verwerkt, verbeteringen gemaakt en wordt de lesinhoud aangepast aan de actualiteit. Onder ‘Updates’ kun je voor elke lesmethode alle wijzigingen zien. Dit zul je niet elke dag nodig hebben maar het geeft wel een goed inzicht in wat er allemaal gebeurt.

De nieuwsbrief

De e-mail nieuwsbrief gebruiken we om de gebruikers van Cumulus op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Nog niet geabonneerd? Schrijf je nu in!

Kies een toetsmaker

Cumulus toetsmakers zijn ingedeeld per vak en niveau. Zo is er bijvoorbeeld een ‘bedrijfseconomie havo’ toetsmaker en een vwo variant. Voor het samenstellen van een toets of examen klik je eerst de juiste toetsmaker aan.

Maak een nieuwe toets aan

Klik op “Toets maken” om een nieuwe toets aan te maken.

Informatie over de toets

Selecteer de informatie voor de toets. Deze informatie komt op het titelblad te staan.

Opgave toevoegen

Klik op “Opgaven kiezen” om een eerste opgave toe te voegen.

Zoeken van opgaven

Klik op de thema’s om de onderwerpen uit te klappen en selecteer onderwerpen om opgaven uit de gehele lijst te filteren.

Bekijken van opgaven

Klik op het oogje om een opgave te bekijken in de browser en klik op ‘+’ om de opgave toe te voegen aan de toets.

Herhaal deze en de vorige stap om nog meer opgaven toe te voegen.

Toets opslaan en bekijken

Sla de toets op met ‘Opslaan’ en bekijk de gehele toets in de browser met ‘Voorbeeld’. Toetsen worden opgeslagen per schooljaar en leerjaar.

Toets downloaden

Download de toets en/of het antwoordmodel in Word en pas de toets eventueel aan.

Toets delen met collega’s

Je kunt eenvoudig een toets delen met collega’s binnen de school. Klik op de knop “Delen” onder de titel van een gemaakte toets en bevestig. In het overzicht met toetsen verschijnt nu een label “GEDEELD DOOR MIJ” op de zojuist gedeelde toets. Door op dezelfde plek op “Gedeeld” te klikken, kun je het delen van de toets ongedaan maken.

Toegang via smartphones en tablets

De gehele lesmethode is volledig responsive opgebouwd. Dit betekent dat je zowel op vaste computers als tablets en smartphones er mee aan de slag kunt.

150+ scholen werken al met cumulus

Gratis Demo   Direct Bestellen
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus