Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

AOW

Definitie

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor deze volksverzekering.

Extra uitleg

Alle inwoners van 67 jaar en ouder krijgen AOW. De hoogte is afhankelijk van de burgerlijke staat (alleenstaand, samenwonend, getrouwd)

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus