Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Kruiselingse prijselasticiteit van de vraag

Definitie

De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe (sterk) de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van een ander product.

Extra uitleg

Naast het effect van een verandering van de prijs van een product op de vraag naar dat product (prijselasticiteit) kun je ook kijken naar het effect van een verandering van de prijs van een product op de vraag naar een ander product. Dat noemen we een kruiselings verband. De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag geeft de relatieve verandering van de vraag naar een product door een prijsverandering van een ander product weer.

Je kunt de kruiselingse prijselasticiteit van de vraag als volgt berekenen:

Je kunt de kruiselingse prijselasticiteit van de vraag berekenen maar het is ook belangrijk dat je de uitkomst kunt interpreteren. Wat betekent het bijvoorbeeld als Eₖ = 0,6? We maken onderscheid tussen twee soorten goederen:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen en interpreteren van de kruiselingse prijselasticiteit van de vraag.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus