sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Dekkingsgraad

Definitie

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het huidige vermogen van een pensioenfonds en de contante waarde van alle toekomstige verplichtingen.

Extra uitleg

De dekkingsgraad wordt bepaald door:

  • Het huidig vermogen: afhankelijk van de hoogte van ingelegde premies en de waarde van beleggingen
  • De contante waarde van alle toekomstige verplichtingen: afhankelijk van de levensverwachting (hoe langer mensen leven hoe meer pensioen ze ontvangen), vergrijzing (hoe meer oudere mensen er zijn hoe groter het totale bedrag dat aan pensioenen betaald moet worden) en rente (hoe lager de rente hoe minder het vermogen van een pensioenfonds oplevert).

Een belangrijk risico voor een pensioenfonds is dat de waarde van de beleggingen (het huidige vermogen van het pensioenfonds) te laag is in verhouding tot de contante waarde van de toekomstig uit te betalen pensioenen. De dekkingsgraad is dan te laag. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een lage rente, vergrijzing en een gestegen levensverwachting.

Rekenvoorbeeld

Wat is de dekkingsgraad van pensioenfonds CBP? De volgende gegevens bekend:

  • Huidig vermogen CPB: € 5.000,-
  • Over 20 jaar moet het CPB een pensioen van € 10.000,- uitkeren.
  • In situatie 1 is de rekenrente 2%. In situatie 2 is deze 4%.

Omdat de dekkingsgraad afhankelijk is van de contante waarde van alle toekomstige verplichtingen speelt de rente een belangrijk rol. 

Conclusie:

  • Situatie 1 - rekenrente = 2%: de dekkingsgraad ligt onder de 100% en is te laag. Het CPB kan met het huidig vermogen van € 5.000 over 20 jaar het pensioen van € 10.000 niet uitkeren. Het gevolg is dat de uitkeringen omlaag moeten en/of de premies omhoog.
  • Situatie 2 - rekenrente = 4%: de dekkingsgraad is hoger dan 100%. Het fonds kan met het huidig vermogen van € 5.000 over 20 jaar het pensioen van € 10.000 wel uitkeren. Het gevolg is dat de uitkeringen mee kunnen stijgen met de inflatie of de gemiddelde loonstijging zonder dat de premie omhoog moet.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Oefenomgeving

Bestellen