Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Dekkingsgraad

Definitie

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het huidige vermogen van een pensioenfonds en de contante waarde van alle toekomstige verplichtingen.

Extra uitleg

Een pensioenfonds moet nu voldoende vermogen hebben om in de toekomst te kunnen voldoen aan al haar verplichtingen (= pensioenuitkeringen). Om nu te kunnen bepalen of het pensioenfonds voldoende vermogen heeft, wordt de dekkingsgraad berekend met behulp van twee variabelen:

  • Het huidige vermogen: de waarde van het huidige vermogen is afhankelijk van de ingelegde premies en de waarde van de beleggingen
  • De huidige waarde van alle toekomstige verplichtingen: de waarde van alle toekomstige uitkeringen aan gepensioneerden teruggerekend naar nu (“€ 100 over 10 jaar is nu minder waard”). De huidige waarde wordt ook wel contante waarde genoemd en is afhankelijk van de levensverwachting (als mensen langer leven, moet er meer pensioen worden uitgekeerd), vergrijzing (als er meer gepensioneerden zijn, moet er meer pensioen worden uitgekeerd) en de rente (des te lager de rente, des te hoger de contante waarde).

Als het huidige vermogen van het pensioenfonds gelijk is aan de contante waarde van de toekomstige verplichtingen (een dekkingsgraad van 100%) dan heeft een pensioenfonds nu precies genoeg vermogen om alle toekomstige uitkeringen te kunnen doen.

Rekenvoorbeeld

Een belangrijke variabele bij het berekenen van de contante waarde van de toekomstige verplichtingen is de (reken-)rente. Bij een lage rekenrente is de contante waarde relatief hoog. Bij een hoge rekenrente is de contante waarde juist relatief laag. Kijk maar eens naar onderstaande simpele getallenvoorbeeld.

Het pensioenfonds CBP beheert een vermogen van € 5.000,-. Over 20 jaar moet het fonds een pensioen uitkeren van € 10.000,- Heeft het pensioenfonds voldoende vermogen / dekking?

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus