Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Kapitaalintensief

Definitie

Een bedrijfstak of productieproces is kapitaalintensief als de productiefactor kapitaal (machines) veel wordt ingezet in verhouding tot de productiefactor arbeid (werknemers).

Extra uitleg

Bij kapitaalintensieve productie is er sprake van relatief veel machines ten opzichte van het aantal werknemers. Voorbeelden van kapitaalintensieve bedrijfstakken zijn de autoindustrie en vliegtuigbouw.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus