Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Consumentenvertrouwen

Definitie

Het consumentenvertrouwen is een conjunctuurindicator en geeft informatie over het vertrouwen van consumenten in hun eigen financiële situatie en de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Extra uitleg

De overheid baseert haar beleid onder andere op verschillende conjunctuurindicatoren. Een conjunctuurindicator geeft in één cijfer weer wat de stand van de conjunctuur is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maakt onderscheid tussen drie soorten conjunctuurindicatoren:

  • Vertrouwensindicatoren: deze voorlopende indicatoren geven de stand van de conjunctuur op de middellange termijn aan. Consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen kunnen bijvoorbeeld wijzen op een verandering in de consumptie en investeringen in de nabije toekomst. 
  • Economische indicatoren: deze gelijklopende indicatoren geven de huidige stand van de conjunctuur aan. Denk bijvoorbeeld aan bbp, export, investeringen en consumptie
  • Arbeidsmarktindicatoren: deze achterlopende indicatoren geven een extra bevestiging dat de conjunctuur zich in een volgende fase bevindt. Werkloosheid en vacatures veranderen bijvoorbeeld pas nadat er iets met een gelijkblijvende indicator is gebeurd: een werkgever ontslaat niet meteen iemand bij tegenvallende verkoop of neemt niet meteen iemand in vaste dienst wanneer het weer goed gaat.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet het consumentenvertrouwen iedere maand met behulp van een enquête waarin aan consumenten vragen worden gesteld over de algemene economische situatie en hun eigen financiële situatie. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of consumenten het een goed moment vinden om grote aankopen te doen en wat hun oordeel is over hun financiële situatie in de komende 12 maanden.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus