Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Comparatief kostenvoordeel

Definitie

Er is sprake van een comparatief kostenvoordeel als een land een product relatief goedkoper kan produceren dan een ander land in vergelijking met andere producten.

Extra uitleg

In de context van internationale handel heeft een land dat een product het goedkoopst kan produceren een absoluut kostenvoordeel. Als een land een product relatief goedkoper kan produceren dan een ander land in vergelijking met andere producten is er sprake van een comparatief voordeel.

Rekenvoorbeeld

Engeland en Portugal produceren beide kleding en wijn. Hieronder zijn de productiekosten voor beide landen van één eenheid van de twee goederen gegeven. Welk land heeft op welk product het comparatief kostenvoordeel? Een manier om het comparatief kostenvoordeel te bepalen is het berekenen van de opofferingskosten

  • Als Engeland één eenheid kleding produceert, offert het 0,83 eenheid wijn op (arbeidsuren kunnen immers maar één keer worden ingezet).
  • Als Portugal één eenheid kleding produceert, offert het 1,13 eenheid wijn op. 

Conclusie: Engeland heeft de laagste offeringskosten bij de productie van kleding en dus het comparatief kostenvoordeel op kleding. Portugal heeft het comparatief kostenvoordeel op wijn. 

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus