Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Nationale spaarsaldo

Definitie

Het nationale spaarsaldo is de som van het particuliere spaarsaldo (S - I) en het begrotingssaldo van de overheid (B - O).

Extra uitleg

Het nationale spaarsaldo is gelijk aan het saldo op de lopende rekening (E – M) en is:

  • Positief bij een overschot op de lopende rekening (E > M), het overschot gaat als lening naar het buitenland
  • Negatief bij een tekort op de lopende rekening (E < M), het tekort wordt geleend van het buitenland

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over de twee belangrijke gelijkheden in de kringloop ( Y = C + B + S en Y = C + I + O + E - M).

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus