Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Conjunctuurindicator

Definitie

Een conjunctuurindicator geeft in één cijfer weer wat de stand van de conjunctuur is.

Extra uitleg

Anticyclisch begrotingsbeleid vraagt om een actieve rol van de overheid. De overheid kan haar beleid onder andere op verschillende conjunctuurindicatoren baseren. Een conjunctuurindicator geeft in één cijfer weer wat de stand van de conjunctuur is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maakt onderscheid tussen drie soorten conjunctuurindicatoren:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over de conjunctuurindicatoren.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus